Pray4Wales


Pray4Wales

 

In times past the mighty winds of revival in Wales often stirred other nations until they too caught the fire. A mere Century ago revival spread from Wales across parts of Europe, Scandinavia, much of Africa, India, Asia and Australasia.  And it was a Welshman who first carried the gospel to Korea and to other areas.

Wales, known for so long as the land of revival, needs a fresh move of God for today.  It is in a desperate state.  Perhaps 2% of the population worship regularly.  The vast majority of children and young people have little or no contact with Christian fellowship.  The understanding of the basic facts of the gospel seems non-existent.

Today the Land of Revivals is stirring again, possibly to an extent not seen for several generations.  Keep your eyes on Wales!  That’s good news for those longing for a fresh move of the Holy Spirit in our day.

There is only one aim: to raise prayer for Wales.  When Wales moves in its destiny, other nations will be released into their own. 

Tiny, tiny Wales.  Mighty, mighty God.”


Will you pray for Wales? Join with us as we intercede for our nation.  You can connect with Pray4Wales and receive our occasional bi-lingual prayer letter for Wales by clicking here

“Lord, I have heard of your fame.  I stand in awe of your name, O Lord.  Revive your work in the midst of our days and in our time.  In wrath, remember mercy.” (Habakkuk 3:2 RG translit.)


Gweddi dros Gymru

Yn y gorffennol cynhyrfodd gwyntoedd cryfion y diwygiad yng Nghymru genhedloedd eraill nes eu bod hwythau hefyd yn mynd ar dân.  Dim ond canrif nôl ymledodd y diwygiad o Gymru ar draws rhannau o Ewrop, Sgandinafia, llawer o’r Affrig, India, Asia ac Awstralia.  A Chymro oedd y person cyntaf a gludodd yr efengyl i Korea.

Heddiw mae Gwlad y Diwygiadau yn gynhyrfus eto, os bosib i’r graddau na welwyd ers cenedlaethau.  Cadwch eich llygaid ar Gymru!  Mae hyn yn newyddion da i’r rhai hynny sy’n dyheu am weld symudiad newydd o’r Ysbryd Glân yn ein dyddiau ni.

A wnewch chi weddïo dros Gymru?  Ymunwch gyda ni wrth i ni eiriol dros ein gwlad.  Gallwch gysylltu gyda Pray4Wales (Gweddiwch dros Gymru) a derbyn ambell i llythyr gweddi dros Gymru drwy glicio man hyn

 

“O Arglwydd, clywais y sôn amdanat, a gwelais dy waith, O Arglwydd.  Adnewydda ef yng nghanol y blynyddoedd, datguddia ef yng nghanol y blynyddoedd, ac yn dy lid cofia drugaredd. (Habacuc 3:2)